RESMİ KURUMLAR
ADANA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

  Hükümlülerin maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir. Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlülerin doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir. Bütün hükümlülerin; meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır.Ceza infaz kurumlarında eğitim; kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını akılda tutarak onu bir bütün hâlinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Hükümlülerin, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir.  Meslekî eğitim, bireyin daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki ihtiyaçlar da dikkate alınarak düzenlenmektedir.  Hükümlü ve tutuklular kurumda bulunan 1474 kitap ve dergiden haftada en az bir kez, değiştirebilerek yararlanmaktadırlar.  Hükümlülerin beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmektedir. İstekli hükümlüler açık spor alanlarıdan belirli plan çerçevesinde yararlanmaktadır. Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, münazara, satranç ve dama turnuvaları düzenlenmektedir. Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

1. Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi:
a. Yetişkin Eğitimi l. Kademe Okuma-Yazma Kursu
b. Yetişkin Eğitimi ll. Kademe Eğitimi
c. Açık İlköğretim Okulu
d. Açık Öğretim Lisesi
e. Yüksek Öğretim
i. Öğrenci Seçme Sınavları (ÖSS)
ii. KPSS, YDS, DGS vb. Diğer Sınavlar
iii. Açık Öğretim Fakültesi
iv. Diğer Fakülte ve Yüksekokullar

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
3. İş ve Meslek Eğitimi Kursları
4. Kütüphane Faaliyetleri 
5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
a. Belirli Gün ve Haftalar
b. Bilgi Yarışmaları
c. Konferanslar 
d. Elişi Çalışmaları
e. VCD Film Gösterimi

6. Diğer Çalışmalar
a. İdare ve Gözlem Kurulu 
b. Eğitim Kurulu 
c.Disiplin Kurulu

SİTEMİZİ
 
T.C. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster Cuma UÇAR... →WebPortal←