RESMİ KURUMLAR
ADANA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

GENEL DURUM :

Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlü barındırmakta ıslah etmek ve topluma yeniden kazandırmak amacıyla 2011 yılında E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde hizmete açılmıştır. 12/06/2014 tarihinde ayrı müdürlük olarak faaliyete geçmiştir.

BİNANIN ŞEKLİ VE KULANIMI:

Açık Ceza İnfaz Kurumunun anabina; hükümlü yatakhanesi, yemekhane ve idare kısmı, zemin, 1 inci 2 inci kat, ek idare binası; revir, doktor odası, psiko-sosyal servis, santral, şoför odası, eğitim birimi, bilgisayar sınıfı, 2 adet derslik, kütüphane, bilgi işlem odası, çay ocağı ve konferans salonu, hizmet binası; mutfak,çamaşırhane,ısı merkezi, atölye binası ve ziyaretçi görüş binası olmak üzere 5 adet binadan oluşmaktadır. Ayrıca bir adet Camiimiz bulunmaktadır.

ISINMA SİSTEMİ :

Cezaevimiz doğalgaz ile çalışan kalorifer tertibatı ile ısınmaktadır. Faal durumdadır.

ZİYARET :

Görüşlerimiz açık görüş şeklinde olup her hafta sonu Cumartesi ve Pazar açık görüş mahallinde yaptırılmaktadır.

YANGIN TERTİBATI :

Ceza İnfaz Kurumunda 1 adet yangın ihbar sistemi, 6 Kg lık, 11 Adet kimyevi tozlu ve CO2 gazlı, 50 Kg lık 9 adet kimyevi tozlu yangın tüpü, 1 adet Aliminize Yangın Elbisesi, 2 Adet Gaz Maskesi bulunmaktadır. Yangın ihbar sistemi bulunmaktadır.

DIŞ GÜVENLİK :

Açık Ceza İnfaz Kurumumuzun dış güvenliği kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yapılmaktadır.

SAĞLIK VE TEMİZLİK DURUMU :

Kurumumuza İl Sağlık Grup Başkanlığı tarafından 1 Aile Hekimi görevlendirilmiştir. Diş hekimi ise haftada bir gün görevlendirilmiş olmasına rağmen diş ünitemiz bulunmadığından Kurumumuzda hizmet verememektedir.

Kurumumuz revirinde yeterli miktarda tıbbi malzemeler mevcuttur. Bütün hükümlülerin ilaç giderleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Hükümlü yatakhanelerinin bulunduğu her katta banyolar mevcut olup, günlük olarak sıcak su verilmektedir. Kurum çamaşırhanesinde sanayi tipi 4 adet çamaşır makinesi, 5 adet çamaşır kurutma makinesi, 1 adet silindir şeklinde sanayi tipi ütü ve 1 adet masalı ütü bulunmaktadır. Kurumun her tarafı Belediye ilaçlama ekibi tarafından belli aralıklarla Haşerelere karşı ilaçlaması yapılmaktadır.

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:

Hükümlülerin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir. Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlülerin doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir. Bütün hükümlülerin; meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında eğitim; kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını akılda tutarak onu bir bütün hâlinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Hükümlülerin, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir. Meslekî eğitim, bireyin daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki ihtiyaçlar da dikkate alınarak düzenlenmektedir. Hükümlüler kurumda bulunan kitap ve dergiden haftada en az bir kez, değiştirebilerek yararlanmaktadırlar. Hükümlülerin beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmektedir. İstekli hükümlüler açık spor alanlarından belirli plan çerçevesinde yararlanmaktadır. Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, münazara, satranç ve dama turnuvaları düzenlenmektedir. Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

1. Hükümlülerin Eğitim ve Öğretimi:
a. Yetişkin Eğitimi l. Kademe Okuma-Yazma Kursu:
b. Yetişkin Eğitimi ll. Kademe Eğitimi:7 Hükümlü
c. Açık İlköğretim Okulu
d. Açık Öğretim Lisesi
e. Yüksek Öğretim
i. Öğrenci Seçme Sınavları (ÖSS)
ii. KPSS, YDS, DGS vb. Diğer Sınavlar
iii. Açık Öğretim Fakültesi
iv. Diğer Fakülte ve Yüksekokullar
2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
3. İş ve Meslek Eğitimi Kursları
a-Heykel Traş Kursu
b-Ahşap Oymacılığı Kursu
c-Bilgisayar Kullanımı
4. Kütüphane Faaliyetleri
5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
a. Belirli Gün ve Haftalar
b. Bilgi Yarışmaları
c. Konferanslar
d. Elişi Çalışmaları
e. VCD Film Gösterimi
f.Masa Tenisi, voleybol, futbol, dama, satranç turnuvaları

PERSONEL DURUMU:

1 Müdür, 2. II.Müdür, 1 İdare Memuru, 1 Sayman, 1 Öğretmen, 1 Psikolog, 6 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 71 İnfaz ve Koruma Memuru, 1 Ambar Memuru, 1 Sözleşmeli Sağlık Memuru, 5 Cezaevi Katibi, 4 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Sözleşmeli Teknisyen, 2 Aşçı, 1 Hizmetli, 1 Memur, 3 Şoförle birlikte 104 personel ile hizmet yürütülmektedir.

İŞYURTLARI GENEL FAALİYET RAPORU

Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu 12/06/2014 tarihinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda nakdi sermeyesi ile birlikte devredilerek ayrılmıştır. İşyurdu Müdürlüğümüz aşağıdaki atölyelerden oluşmuştur.

UYGULAMALI SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ

Adalet Bakanlığına tahsisli Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesinde bulunan 7564m2 lik alana Uygulamalı Sosyal Tesis binasının Kurumumuz İnşaat Atölyesi marifetiyle yapılması işi İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış olup, inşaat proje 30/07/2015 te onaylanmış ve inşaata başlanmıştır. Halen inşaatımız devam etmektedir. 1 daimi gündüz memur, 3 teknisyen , 4 vardiyada çalışan memurumuz olmak üzere toplam 8 memur görevlendirilmiş olup, 10 sigortalı hükümlü çalışmaktadır.

HİZMET SEKTÖRÜ

Temizlik İşleri Atölyesi: Adana Adliyesine ait 3 adet binanın temizlik işleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan protokol çerçevesinde yapılmaktadır. Temizlik Atölyemizde 3 memur görev yapmakta olup, aylık 23 hükümlü çalıştırılmaktadır.

Yediemin Deposu: Devir sırasında teslim alınan araçlar muhafaza edilmekte, yeni araç alımı yapılmamaktadır. Mevcut araçlardan araç teslim kararı gelmesi durumunda yasal ücretleri alınarak araç teslim işlemleri yapılmaktadır.

Fotoğraf Atölyesi: Kurumumuz içerisinde hizmet vermektedir. 1 adet atölye şefi görev yapmakta olup, hükümlülerin ve ziyaretçilerin istekleri doğrultusunda fotoğraf çekimi yapılmaktadır.

Hammaliye Atölyesi: Adana Cumhuriyet Başsavcılığına ait yeni hizmet binaların hizmete girmesiyle binalar arası eşya taşıma ihtiyacından dolayı kurulan atölyemizde 1 memur , 20 sigortalı hükümlü çalışmaktadır.

Çay Ocağı Atölyeleri, Kurumumuzda 2 adet, 4 adliye binasında 8 adet çay ocağı olup, 6 adet memur, aylık yaklaşık 60 hükümlü çalıştırılmaktadır.

Tabldot Atölyesi: Kurumumuz bünyesinde, nizamiye, jandarma ve adliye zemin katta faaliyet göstermektedir. Bu atölyede 4 adet memur ile aylık 10 hükümlü kantin memurları gözetiminde çalıştırılmaktadır.

Kantin İşkolu: Kurumumuz bünyesinde bulunan kantinde 2 memur, nizamiye kantinde 1 memur, Adliye Kantinde 1 memur görev yapmakta olup, yaklaşık 11 hükümlü sigortalı olarak çalıştırılmaktadır. Doğrudan temin usulü ile alınan ticari mallar ve fırın atölyemizde üretilen simit ve poğaça satışı yapılmaktadır. Ayrıca Tarım Atölyemiz marifetiyle tarlamızdan alınan patates, zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerden çıkartılan zeytinyağı da kantin marifeti ile satılmıştır.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

Tekstil Terzi Atölyesi, Kurumumuz bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Hükümlülerin ufak tefek tamirat ve ütü işleri yapılmaktadır. 1 sigortalı hükümlü çalışmaktadır.

Ayakkabı-Tamir ve Boya Atölyesi: Adana Adliyelerinde faaliyet gösterme olup, boya işleri yapılmaktadır.

Unlu Mamuller-Fırıncılık Atölyesi: Adana E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan devralınan Fırında Ekmek, simit ve poğaça yapılmakta olup, Adana Açık ,Adana E ve F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Adana Jandarma Bölük Komutanlığına satış yapılmaktadır.

TARIM VE HAYVANCILIK İŞKOLU ATÖLYESİ

Bu atölyede aktif faaliyet dönemlerinde 680 dönüm tarla Açık Ceza İnfaz Kurumumuza tahsis edilmiş olup, geçici olarak prefabrike yaşam alanı içerisinde ekim işlemi yapılacaktır.

SEBZE ATÖLYESİ

Kurumumuz bünyesinde bulunan tarlaya fıstık ekimi yapılmış olup, yaklaşık olarak 7 ton fıstık hasat edilerek, Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumuna satılmıştır.

DEMİR ATÖLYESİ

Bu atölyemizde 1 adet atölye şefi görev yapmakta olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol ile 2000 adet bank yapım işi alınmıştır. 958 adet bank yapılıp teslim edilmiştir. Ayrıca Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 3 adet askeri güvenlik gözetim kulesi yapım işi yapılmaktadır.

EL İŞİ ATÖLYESİ

Bu atölyemizde 1 memur ile Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen 1 öğretmen görev yapmakta olup, 2 hükümlü çalıştırılmaktadır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan resim ve maket heykelcilik kursları yanında yağlı boya tablo, maket heykelcikler, taş boyama, kozalaktan kuş maketleri yapılmakta, yurt genelinde yapılan fuar ve sergilerde bu ürünler tanıtılmakta ve satılmaktadır.

MARANGOZ ATÖLYESİ

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Kurumumuza devredilen makineler ile kurulan atölyemiz 1 Teknisyen Yardımcısı gözetiminde 4 adet hükümlü çalıştırılmaktadır. Kurumumuzun ufak tefek marangoz işlerini yapılmasının yanı sıra; Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol ile 2000 adet bank yapım işi alınmıştır. 958 adet bank yapılıp teslim edilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 04/11/2015 tarihinde yapılan protokol ile sözleşmede 150 adet yetişkin ile 30 adet çocuk boy olmak üzere toplam 180 adet ahşap tabut işi atölyemiz tarafından yapılıp teslim edilmiş, Adana Büyükşehir Belediyesi ile 08/06/2015 tarihinde yapılan protokol ile sözleşmede 165 adet yetişkin ile 10 adet çocuk boy olmak üzere toplam 160 adet ahşap tabut atölyemiz tarafından yapılıp teslim edilmiş, Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 20/08/2015 tarihinde yapılan protokol ile sıra tamir bakım onarım işlerinin 994 adet okul masası ve 1720 adet okul sırası onarımı yapılarak teslim edilmiştir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster Cuma UÇAR... →WebPortal←